Villa Jan

Villa Jan är ett parhus med sadeltak eller valmat tak. Vårt ”originalhus”

Villa Jan med valmat tak. Förs.pris ca 2.3 milj plus tomt och kostnader för
anslutningar per lgh.

Bildgalleri exteriört:

Bildgalleri interiört:

Här kan du ladda ner detaljerade planskisser i PDF-format för samtliga husmodeller inkl. garage:

Med valmat tak: Fasad | Planskiss
Med sadeltak: Fasad | Planskiss