Villa Jan

Villa Jan är ett parhus med valmat tak eller som alternativ med sadeltak och är vårt ”originalhus”

Villa Jan med valmat tak. Försäljningspris från ca 2 350 000 kr plus tomt, kostnader för anslutningar och bygglov (per lgh).

Bildgalleri exteriört:

Bildgalleri interiört: