Villa Jan

Villa Jan är ett parhus med valmat tak eller som alternativ med sadeltak och är vårt ”originalhus”

Villa Jan med valmat tak. Förs.pris från ca 2.35 milj plus tomt, kostnader för
anslutningar och bygglov (per lgh).

Bildgalleri exteriört:

Bildgalleri interiört:

Här kan du ladda ner detaljerade planskisser i PDF-format för samtliga husmodeller inkl. garage:

Med valmat tak: Fasad | Planskiss
Med sadeltak: Fasad | Planskiss