Villa Jan

Villa Jan är ett parhus med valmat tak eller som alternativ med sadeltak och är vårt ”originalhus”

Villa Jan med valmat tak. Försäljningspris från ca 2 400 000 – 2 600 000 kr plus tomt, kostnader för anslutningar och bygglov (per lgh).

Bildgalleri exteriört:

Bildgalleri interiört:

Här kan du ladda ner detaljerade planskisser i PDF-format för samtliga husmodeller inkl. garage:

Med valmat tak: Fasad | Planskiss
Med sadeltak: Fasad | Planskiss