Om SeniorvillorSyd

Som f.d. vice Ordförande i Kommunfullmäktige i Lidköping, fann Jan Hemberg att man visade ett ringa intresse för äldreboendet, trots att kommuners högsta kostnad är just för vård- & omsorgsärenden. Denna inställning lade grunden till ”Seniorvillor” för snart 10 år sedan.

Hur vill man då bo nu och i framtiden? Det har konstaterats att ca 70 % av alla seniorer/pensionärer som har haft ett eget boende i villa, radhus eller kedjehus önskar bo i marknära senioranpassade mindre villor med mindre tomt. Behov av seniorboende ökar och konceptet ”Seniorvillor” är väl testat genom byggnation och försäljning av snart närmare 200 villor. Intresset för vårt seniorkoncept är stort och vi har idag över 3000 anmälda presumtiva köpare. Seniorvillor är skapade av seniorer för seniorer och hör framtiden till.

2017 förvärvade Claes Brechensbauer rättigheterna för Seniorvillor i södra Sverige, vilket omfattar följande län: Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län (exklusive Tranås kommun) och Hallands län.