Om SeniorvillorSyd

Villa JES står för ”junior, ensamstående och senior” och konceptet kom till ur ett behov och efterfrågan från möte med ett antal kommuner runt om i Sverige.

Många unga har svårt att komma in på bostadsmarknaden, för ensamstående finns oftast endast lägenheter tillgå och de flesta seniorer vill hellre bo i villa eller radhus istället för lägenhet (över 60% enligt oberoende undersökningar). God boendemiljö och låg energiförbrukning var i fokus när vi utvecklade konceptet och kommer vara en ledstjärna även framöver.

Vår målsättning är att kunna erbjuda målgruppen bostäder i form av bostadsrätter till en rimlig insats och månadskostnad och prisvärda äganderätter där du är både tomt och hus.